Ceiba

Projekt: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy Ceiba


 PROJEKT: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ FIRMY CEIBA


Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012237

Realizace: od 1.10.2019 do 30.9.2021

Cíl projektu: V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců budou probíhat školení zaměstnanců, dojde ke zvýšení znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků. Díky projektu se eliminuje nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako. Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.